Wat is Lewy Body Dementie?

Alles over deze veelvoorkomende vorm van dementie.

Gezondheidsproblemen

Inleiding

Wat is Lewy Body Dementie (LBD)? Deze vraag wordt vaak gesteld door senioren en hun naasten die geconfronteerd worden met deze vorm van dementie. In dit artikel bespreken we wat LBD is, de symptomen, kenmerken, erfelijkheid en hoe HerfstZorg kan helpen bij de zorg voor uw geliefden met LBD.

Wat is Lewy Body Dementie?

Lewy Body Dementie (LBD) is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die zowel cognitieve als motorische symptomen veroorzaakt. Het is de op twee na meest voorkomende vorm van dementie, na de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. LBD wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van abnormale eiwitafzettingen, bekend als Lewy-lichaampjes, in de hersenen. Deze eiwitafzettingen beïnvloeden de normale functie van de hersencellen en leiden tot de verschillende symptomen die met LBD geassocieerd worden.

Lewy Body Dementie wordt vaak onderverdeeld in twee typen:

 1. Dementie met Lewy-lichaampjes (DLB): Dit type LBD wordt gediagnosticeerd wanneer de cognitieve symptomen (zoals geheugen- en aandachtsproblemen) zich vóór of tegelijkertijd met de motorische symptomen (zoals traagheid en stijfheid) ontwikkelen.
 2. Ziekte van Parkinson met dementie (PDD): Dit type LBD wordt gediagnosticeerd wanneer de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson zich eerst ontwikkelen en de cognitieve symptomen later in het ziekteverloop verschijnen.

Ondanks de verschillende diagnostische criteria zijn de onderliggende pathologie en de symptomen van beide typen LBD vergelijkbaar. De exacte oorzaak van LBD is nog onbekend, maar er wordt gedacht dat genetische, omgevings- en levensstijlfactoren mogelijk een rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte.

Diagnose van Lewy Body Dementie kan uitdagend zijn, omdat de symptomen vaak overlappen met andere vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Een nauwkeurige diagnose is echter belangrijk voor het bepalen van de juiste behandeling en zorg. Hoewel er momenteel geen genezing is voor LBD, kunnen medicijnen en niet-farmacologische interventies helpen bij het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met LBD en hun naasten.

Symptomen van Lewy Body Dementie

Lewy Body Dementie (LBD) is een complexe aandoening met een scala aan symptomen die variëren tussen individuen. De symptomen van LBD kunnen fluctueren en veranderen naarmate de ziekte vordert. Hier zijn enkele van de meest voorkomende symptomen van Lewy Body Dementie:

 1. Cognitieve problemen: Mensen met LBD ervaren vaak problemen met aandacht, concentratie, geheugen en het verwerken van informatie. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het plannen, organiseren en uitvoeren van taken.
 2. Visuele hallucinaties: Een kenmerkend symptoom van LBD is het ervaren van levendige, gedetailleerde visuele hallucinaties. Deze hallucinaties kunnen beangstigend zijn voor de persoon die ze ervaart en kunnen leiden tot verwardheid en angst.
 3. Motorische symptomen: LBD gaat vaak gepaard met motorische symptomen die vergelijkbaar zijn met die van de ziekte van Parkinson, zoals traagheid, stijfheid, beven en evenwichtsproblemen. Deze symptomen kunnen het dagelijks functioneren beïnvloeden en het risico op vallen vergroten.
 4. Fluctuerende alertheid: Mensen met LBD kunnen periodes van extreme slaperigheid of alertheid ervaren gedurende de dag. Dit kan leiden tot veranderende niveaus van alertheid en concentratie, wat het moeilijk kan maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren.
 5. Gedragsveranderingen: LBD kan gedragsveranderingen veroorzaken, zoals prikkelbaarheid, depressie, angst en apathie. Deze veranderingen kunnen uitdagend zijn voor zowel de persoon met LBD als hun naasten.
 6. Slaapstoornissen: Slaapproblemen, zoals slapeloosheid, rustelozebenensyndroom en REM-slaapgedragsstoornis, komen vaak voor bij mensen met LBD. REM-slaapgedragsstoornis kan leiden tot levendige dromen en fysieke bewegingen tijdens de slaap, wat gevaarlijk kan zijn voor de persoon met LBD en hun bedpartner.
 7. Autonome disfunctie: LBD kan problemen veroorzaken met het autonome zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor het regelen van basislichaamsfuncties zoals bloeddruk, spijsvertering en lichaamstemperatuur. Dit kan leiden tot symptomen zoals orthostatische hypotensie (plotselinge daling van de bloeddruk bij het opstaan), incontinentie en constipatie.

Het is belangrijk om te weten dat de symptomen en de ernst van LBD sterk kunnen variëren tussen individuen. Een vroege en nauwkeurige diagnose, evenals de juiste zorg en ondersteuning, kan helpen bij het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met LBD en hun geliefden.

Is Lewy Body Dementie erfelijk?

Hoewel Lewy Body Dementie (LBD) niet als een klassiek erfelijke ziekte wordt beschouwd, lijkt er toch een genetische component aanwezig te zijn. Bij sommige families is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van LBD, wat kan wijzen op een erfelijke predispositie. Het is belangrijk op te merken dat slechts een klein percentage van de LBD-gevallen direct verband houdt met erfelijkheid.

Er zijn enkele genen geïdentificeerd die mogelijk verband houden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van LBD. Deze genen zijn betrokken bij de vorming van de Lewy-lichaampjes (de abnormale eiwitafzettingen in de hersenen) en andere processen die verband houden met het functioneren van de hersencellen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat het hebben van deze genetische risicofactoren niet noodzakelijkerwijs betekent dat iemand LBD zal ontwikkelen; het verhoogt alleen hun risico ten opzichte van de algemene populatie.

Naast genetische factoren spelen ook omgevings- en levensstijlfactoren een rol bij het ontwikkelen van LBD. Onderzoekers proberen nog steeds te begrijpen hoe deze factoren interageren om bij te dragen aan de ziekte.

In het geval dat er meerdere familieleden zijn met LBD of een gerelateerde neurodegeneratieve aandoening, kan genetisch testen nuttig zijn om te bepalen of er een erfelijke component is. Het is belangrijk om met een arts of genetisch counselor te bespreken wat de implicaties van dergelijke tests zijn en wat de resultaten kunnen betekenen voor zowel de geteste persoon als hun familieleden.

Het is essentieel om te onthouden dat hoewel er geen genezing is voor LBD, er wel behandelingen en interventies beschikbaar zijn om de symptomen te beheersen en de kwaliteit van leven te verbeteren voor zowel de persoon met LBD als hun naasten.

HerfstZorg: Ondersteuning bij de zorg voor mensen met LBD

HerfstZorg begrijpt de uitdagingen die senioren en hun naasten ervaren bij het omgaan met LBD. Daarom bieden wij zorg en ondersteuning op maat om het leven van mensen met LBD en hun geliefden te vergemakkelijken. Hier zijn enkele manieren waarop HerfstZorg kan helpen:

 1. Gezelschap en ondersteuning: Onze zorgverleners bieden gezelschap en ondersteuning om eenzaamheid te verminderen en sociale interactie te bevorderen. Dit helpt om het welzijn van mensen met LBD te verbeteren.
 2. Hulp bij dagelijkse activiteiten: HerfstZorg helpt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, boodschappen doen, en maaltijden bereiden.
 3. Medicatiebeheer: Onze zorgverleners zorgen ervoor dat de juiste medicatie op het juiste moment wordt ingenomen, wat essentieel is voor mensen met LBD.
 4. Samenwerking met zorgprofessionals: HerfstZorg werkt nauw samen met artsen en specialisten om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met LBD.

Conclusie

Lewy Body Dementie is een veelvoorkomende vorm van dementie die zowel senioren als hun naasten voor uitdagingen stelt. Door de symptomen, kenmerken en erfelijkheid van LBD te begrijpen, kunnen we beter inspelen op de behoeften van mensen met LBD. HerfstZorg biedt zorg en ondersteuning op maat om het leven van mensen met LBD en hun geliefden te vergemakkelijken. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe HerfstZorg u en uw naasten kan helpen bij het omgaan met Lewy Body Dementie. Bezoek ook de website van Alzheimer Nederland voor meer informatie over LBD.

Gerelateerde artikelen

Gezondheidsproblemen