Doktersbezoek

Onze mantelzorgers gaan mee op doktersbezoek, zodat uw naaste niet alleen het gesprek hoeft te voeren.

Begeleiding

Onze mantelzorgers gaan mee op doktersbezoek, zodat uw naaste niet alleen het gesprek met de arts hoeft te voeren. Bovendien kan de mantelzorger notities maken.

Een doktersbezoek is nooit prettig, en helemaal alleen al zeker niet. Stel uw naaste moet alleen met de bus of taxi naar het ziekenhuis of huisarts en krijgt een vervelend onderzoek. Dan is het fijn als er iemand erbij is om hen gerust te stellen. Bovendien is het fijn als er een iemand meegaat, zodat het wachten in de wachtkamer minder lang lijkt.

Doordat onze mantelzorger meegaat op doktersbezoek, is het niet nodig dat uw naaste zonder begeleiding een gesprek moet voeren met de huisarts of specialist, en helemaal alleen de uitslag moet aanhoren.

Als er een onderzoek uitgevoerd moet worden, kan onze particuliere mantelzorger op de gang wachten, maar wanneer dat gewenst is, kunnen we ook mee naar binnen gaan, om te ondersteunen met uit- en aankleden. Wanneer uw naaste op de behandeltafel ligt, kunnen we het doktersbezoek iets aangenamer maken door met uw naaste te praten.

Aantekeningen

Onze mantelzorgers maken aantekeningen van het gesprek. Zo kunnen de kinderen of de natuurlijke mantelzorgers dit nalezen, en weten ze precies wat de arts tijdens het doktersbezoek heeft verteld. Ook de vervolgafspraken die gemaakt worden noteren we, zodat ze niet vergeten worden.

Nazorg

Uw naaste is niet alleen en kan gelijk het hart luchten bij iemand die een luisterend oor biedt. Als het nodig is blijven we ter geruststelling ook nog bij uw naaste thuis.

We halen de voorgeschreven medicatie op bij de apotheek. Daarnaast kunnen we ervoor zorgen dat de medicatie voortaan aan huis gebracht wordt.

Thuiszorg

Wanneer het nodig is dat er naar aanleiding van het doktersbezoek thuiszorg moet worden ingeschakeld, of dat er bijvoorbeeld aanpassingen rondom het huis gedaan moeten worden, kunnen we bij het formele proces van aanvragen begeleiden. Mocht uw naaste voor langere tijd hulpmiddelen nodig hebben, dan nemen we contact op met de thuiszorgwinkels en bekijken de mogelijkheden voor huur of koop. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw naaste langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. We werken nauw samen met de thuiszorg uit de omgeving.

Kortom, HerfstZorg helpt uw naaste bij het vinden van de beste oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Diensten

Voor wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen.