Respijtzorg (vervangende zorg)

Heeft u een vaste mantelzorger, maar gaat deze op vakantie of is hij/zij overbelast? Wij nemen de zorg voor u over. Respijtzorg kan u hierbij uitkomst bieden. Wij helpen u tijdelijk als uw vaste mantelzorger op vakantie is, maar kunnen u ook langere tijd van dienst zijn als uw mantelzorger overbelast is.  

Respijtzorg

Vervangende zorg voor u vaste mantelzorger, tijdelijk of structureel.

Als mantelzorger kun je een druk bestaan hebben. Naast de zorg voor het eigen gezin, werk, sport en sociale verplichtingen is er ook nog degene die vrijwel dagelijks jouw zorgen nodig heeft. Of die de hele dag door jouw zorg nodig heeft. Als mantelzorger is het daarom slim om af en toe respijtzorg te regelen voor de hulpvrager, zodat jij er niet aan onderdoor gaat.

Respijtzorg is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten, zo kan de vaste mantelzorger de zorgtaken langer volhouden. Wilt u gebruik maken van Respijtzorg, wij nemen de taken over en de vaste mantelzorger zodat u wat meer vrije tijd heeft.