Administratie en Financiën

Langer zelfstandig en onbezorgd thuis blijven wonen.

Kennis en kunde

Wij beschikken over de kennis en kunde om uw financiële administratie te beheren. Onze administratieve medewerkers houden uw administratie en financiën op orde, zodat u langer zelfstandig en onbezorgd thuis kunt blijven wonen.

Voor sommige ouderen vormt het bijhouden van de eigen financiële administratie een probleem. Naarmate de leeftijd vordert, kan de interesse of vaardigheid om de eigen administratie te regelen, afnemen.

De medewerkers van HerfstZorg helpen u of uw naasten bij het op orde brengen en/of bijhouden van de persoonlijke financiële administratie.

Welke administratieve hulp bieden wij?

Afhankelijk van de behoefte, wordt hulp geboden bij:

  • Het ordenen van de totale administratie
  • Contact opnemen met instanties
  • Het invullen en controleren van bank/giroafschriften
  • Regelen van automatische afschrijvingen
  • Een overzicht maken van inkomsten en uitgaven
  • Het verzorgen van declaraties van de ziektekosten
  • Invullen van formulieren van diverse instellingen

Diensten

Voor wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen.