Wat is een delier?

Herkenning en behandeling bij ouderen.

Gezondheidsproblemen

Inleiding

Een delier kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor zowel ouderen als hun naasten. Het is daarom belangrijk om te weten wat een het precies inhoudt, hoe je het kunt herkennen en welke behandelingen er mogelijk zijn. In dit artikel geeft HerfstZorg een duidelijk overzicht van wat een delier is en hoe je hiermee om kunt gaan.

Wat is een het? De betekenis

Een delier is een plotselinge, tijdelijke verwardheid die vaak bij ouderen voorkomt. Het kan ontstaan door verschillende oorzaken, zoals een infectie, medicatie of een operatie. Het kan zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen hebben. Het is belangrijk om een delerium tijdig te herkennen en te behandelen om complicaties te voorkomen.

Oorzaak: waarom ontstaat het?

Er zijn diverse oorzaken die een delerium kunnen uitlokken. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn:

 1. Medicatie: Bepaalde medicijnen, of een verandering in medicatie, kunnen de veroorzaker zijn.
 2. Infecties: Een infectie, zoals een longontsteking of een urineweginfectie, kan leiden tot een delerium bij ouderen.
 3. Uitdroging: Uitdroging verhoogt het risico, vooral bij kwetsbare ouderen.
 4. Ziekte: Onderliggende aandoeningen zoals dementie, Parkinson of Alzheimer kunnen bijdragen aan het ontstaan van een delier.

Soorten delier: hyperactief en hypoactief

Er zijn twee soorten delier: hyperactief en hypoactief. Bij een hyperactief delier is de persoon onrustig, geagiteerd en kan hij of zij hallucineren. Een hypoactief delier kenmerkt zich juist door traagheid, verminderde alertheid en apathie. Beide soorten kunnen afwisselend voorkomen bij dezelfde persoon. Het is belangrijk om de symptomen te herkennen en passende zorg te bieden.

Voortekenen: wat zijn de signalen?

Het herkennen van de voortekenen van een delier kan helpen om tijdig in te grijpen. Enkele signalen zijn:

 1. Verandering in gedrag: Plotselinge stemmingswisselingen, onrust of juist apathie kunnen wijzen op een delier.
 2. Verwardheid: Problemen met concentratie, geheugen of oriëntatie kunnen tekenen zijn van een delier.
 3. Slaapproblemen: Een verstoord slaappatroon, zoals overdag slapen en ’s nachts wakker zijn, kan duiden op de aandoening .
 4. Hallucinaties: Het zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn, kunnen symptomen zijn.

Behandeling: wat zijn de opties?

Als een delier wordt vastgesteld, zijn er verschillende behandelingsopties:

 1. Behandeling van de onderliggende oorzaak: Het aanpakken van de oorzaak, zoals een infectie of medicatie, is essentieel bij de behandeling.
 2. Medicatie: In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven om de symptomen te verminderen.
 3. Niet-medicamenteuze interventies: Maatregelen zoals een vertrouwde omgeving, dagelijkse routine en goede communicatie kunnen helpen bij het verminderen van de symptomen.

Delier bij ouderen: het belang van zorg en ondersteuning

Bij het omgaan met een delier is het belangrijk om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan de oudere en diens naasten. HerfstZorg kan hierbij helpen. Wij bieden persoonlijke zorg, afgestemd op de individuele behoeften van de oudere en hun geliefden. Onze zorgprofessionals zijn getraind in het herkennen en behandelen van een delier en bieden de benodigde ondersteuning.

Nawerking delier: wat zijn de gevolgen?

Hoewel een delirium vaak tijdelijk is, kunnen er toch blijvende gevolgen zijn. Zo kan het geheugen en cognitieve functie van de oudere worden aangetast. Het is daarom belangrijk om na de ziekte zorg en ondersteuning te blijven bieden aan de oudere en hun naasten.

Conclusie

Het is essentieel om te weten wat een delier is, hoe je het kunt herkennen en welke behandelingen er mogelijk zijn. Zo kun je snel ingrijpen en de situatie voor zowel de oudere als de naasten verbeteren. HerfstZorg staat klaar om je te ondersteunen bij deze uitdaging en biedt de juiste zorg voor jouw geliefden. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of meer informatie wenst. Samen zorgen we ervoor dat ouderen en hun naasten zich veilig en begrepen voelen.

Gerelateerde artikelen

Gezondheidsproblemen