Dagindeling

Wij helpen u, of uw naasten, weer structuur en regelmaat te krijgen.

Structuur

HerfstZorg begeleidt mensen met geheugen- en oriëntatie­problemen. Zaken als het plannen van activiteiten en het begeleiden van de dagelijkse gang van zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Zelfredzaamheid

Onze activiteiten zijn speciaal gericht op het bevorderen en behouden van een verantwoorde zelfredzaamheid. Wij helpen u, of uw naasten, weer structuur en regelmaat te krijgen in het dagritme. Hierbij onderhouden wij de communicatie met alle betrokken partijen rondom cliënt. Wij houden, desgewenst, bij wat er gedurende de dag gedaan is. Ook kunnen we foto’s maken van de dag en hier een overzicht van maken om zo het dagritme op orde te krijgen en te houden.

Diensten

Voor wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen.