Samen dementievriendelijk: HerfstZorg ontvangt certificering

HerfstZorg is door Alzheimer Nederland gecertificeerd als dementievriendelijke organisatie.

Over ons

Inleiding

Uitreiking certificaat Samen Dementievriendelijk
Uitreiking certificaat Samen Dementievriendelijk

Vandaag, 8 maart 2023, ontving Astrid Scholtes Schaafsma van HerfstZorg uit handen van George Middeldorp, voorzitter van Alzheimer Nederland afdeling Amsterdam, de certificering als dementievriendelijke organisatie. Wij zijn trots op deze erkenning en zetten ons met nog meer inzet in voor de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. In dit artikel leest u hoe HerfstZorg uw naasten met dementie ondersteunt en wat deze certificering precies inhoudt.

Hoe ondersteunt HerfstZorg uw naasten met dementie?

Bij HerfstZorg begrijpen wij dat het leven met dementie uitdagend kan zijn. Wij bieden daarom professionele en persoonlijke ondersteuning, zowel aan uw naasten met dementie als aan u als mantelzorger. Onze zorgprofessionals zijn getraind om mensen met dementie te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten en om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit doen wij onder andere door:

  • Sociale activiteiten en gezelschap aan te bieden
  • Hulp te bieden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
  • Een luisterend oor te bieden en ondersteuning te bieden bij emotionele uitdagingen
  • Het bieden van fysieke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstaan en lopen
  • Het bieden van persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden

Al onze zorgverleners hebben een speciale training gevolgd in het omgaan met mensen met dementie. Zij zijn getraind om aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften en voorkeuren van uw naasten met dementie. Zo kunnen wij maatwerk leveren en ervoor zorgen dat uw naasten zich prettig en veilig voelen.

Wat houdt de certificering dementievriendelijke organisatie precies in?

De certificering dementievriendelijke organisatie is een erkenning van Alzheimer Nederland voor organisaties die zich inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Deze erkenning wordt gegeven aan organisaties die voldoen aan een aantal criteria op het gebied van dementievriendelijkheid. Deze criteria hebben onder andere betrekking op:

  • Het hebben van kennis over dementie
  • Het bieden van ondersteuning aan mensen met dementie
  • Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers
  • Het creëren van een veilige en toegankelijke omgeving voor mensen met dementie
  • Het hebben van een dementievriendelijk beleid en het opleiden van medewerkers op het gebied van dementie

samen dementievriendelijk

HerfstZorg is trots op het behalen van de certificering dementievriendelijke organisatie en we zijn blij dat we hiermee een stap zetten in het ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten. We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en ons aan te passen aan de veranderende behoeften van onze cliënten.

Mocht u vragen hebben over onze diensten of behoefte hebben aan ondersteuning bij het omgaan met dementie, neem dan gerust contact met ons op. Onze deskundige zorgprofessionals staan klaar om u te helpen.

Samen kunnen we werken aan een dementievriendelijke samenleving waarin mensen met dementie en hun naasten zich gesteund voelen en kunnen blijven deelnemen aan het dagelijks leven.

Gerelateerde artikelen

Over ons